Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Ημερίδα παρουσίασης FRES

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 η ημερίδα της παρουσίασης των του ερευνητικού έργου Ευέλικτα Συστήματα Συστάσεων με Μεγάλου Όγκου Δεδομένα (FRES).

Η ημερίδα διορθώθηκε στα πλαίσια της Εθνικής Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και ενημέρωσαν το κοινό που παρακολούθησε τόσο το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, όσο και η Arx.Net Α.Ε. Υπηρεσίες και Επιχειρήσεις Διαδικτύου.

Ημερίδα Fres
Ημερίδα Fres

 

Με το τέλος ακολούθησε συζήτηση πάνω σε θέματα που προέκυψαν κατά την διάρκεια της παρουσίασης.
Η όλη εκδήλωση καλύφθηκε και online και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν στο YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Isq3wInI9HA

Πρόσκληση Fres
Πρόσκληση Fres