ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ FRES

Με την ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται είτε στην πώληση προϊόντων είτε στην παροχή υπηρεσιών, διαθέτουν ένα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων σχετικά με τους πελάτες τους, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουν καθώς και το ιστορικό αγορών ή προτιμήσεων των πελατών. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η βέλτιστη χρήση όλων των παραπάνω δεδομένων για την παραγωγή στοχευμένων συστάσεων προς τους χρήστες/πελάτες. Η εφαρμογή τέτοιων μεθόδων σε δεδομένα μεγάλου όγκου απαιτεί τη χρήση μεθόδων παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η επιτάχυνση της εφαρμογής αλλά και να είναι αποδοτική η κλιμάκωσή της ανάλογα με το πλήθος των δεδομένων.

Το έργο περιλαμβάνει την έρευνα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ευέλικτου λογισμικού πακέτου συστάσεων το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες εταιριών που δραστηριοποιούνται σε όσο το δυνατόν ευρύτερη γκάμα τομέων λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών. Το προτεινόμενο σύστημα θα μπορεί να παραμετροποιείται εύκολα έτσι ώστε να προσφέρει αποδοτικές λύσεις επιλέγοντας τον καταλληλότερο αλγόριθμο συστάσεων ανάλογα με το είδος των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες σχετικά με τους πελάτες και τα προϊόντα της εταιρίας.