ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

1. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης / Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ξεκινά την ιστορική του πορεία με το Νομοθετικό Διάταγμα 652/1970 (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/ 29-08-1970) με το οποίο ιδρύονται τα Κέντρα Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.). Το 2019 το Α.Τ.Ε.Ι.Θ. συγχωνεύτηκε με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, και τα ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης για να σχηματιστεί το νέο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΠΕ)

Το 2001 ο Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/11-06-2001) για την διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ορίζει τα ΤΕΙ ως πλήρως αυτοδιοικούμενα σύμφωνα με την παράγρ.5, του άρθρου 16 του Συντάγματος και τα τοποθετεί παράλληλα με τα Πανεπιστήμια στην Ανώτατη Εκπαίδευση της Ελλάδας.

Το 2005 με το Προεδρικό Διάταγμα 106/2005 (ΦΕΚ142/τ.Α’/23-06-2005) το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Το ΑΤΕΙΘ / ΔΠΕ βρίσκεται στο 15ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας και στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις καλύπτοντας μια έκταση 1600 στρεμμάτων, με συνολική επιφάνεια κτιρίων 35000 τ.μ.. Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει ένα αγρόκτημα 900 στρεμμάτων ανάμεσα στα οποία και ένα κλειστό γυμναστήριο.

Σήμερα, στο ΑΤΕΙΘ / ΔΠΕ φοιτούν περίπου 20.000 φοιτητές, οι οποίοι κατανέμονται σε τέσσερις (4) Σχολές και δεκαοκτώ (18) Τμήματα.

Το ΑΤΕΙΘ / ΔΠΕ έχει ως αποστολή του:

 1. να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζει τους φοιτητές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο και να καλλιεργεί τις τέχνες και τον πολιτισμό,
 2. να προσφέρει ανώτατη εκπαίδευση και να συμβάλει στη δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια,
 3. να αναπτύσσει την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να μεριμνά για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων και να διαμορφώνει τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών,
 4. να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, και να προωθεί τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής,
 5. να προωθεί τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, την αποτελεσματική κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων του, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και
 6. να συμβάλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

2. Arx.Net

Η ARX.NET ΑΕ, από το 2001, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού και αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, Κατασκευαστών Κινητών Συσκευών και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις παγκοσμίως.

 

Οι στρατηγικές συνεργασίες με τις εταιρίες OTE/Cosmote (T-MobileGroup), Vodafone Group, Elisa Φινλανδίας, Huawei, Samsung, Telefonica/Movistar, Wind, Cyta και άλλες εταιρείες παγκοσμίως, οδήγησαν την ARX.NET στο επιτυχημένο λανσάρισμα μιας σειράς cloud-based υπηρεσιών, mobile εφαρμογών/υπηρεσιών, mobile portals, υπηρεσιών billing και πλατφορμών παράδοσης περιεχομένου.

 

Σήμερα, η ARX.NET, συγκαταλέγεται στους παγκόσμιους ηγέτες των cloud-based υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας επόμενης γενιάς και των cross-platform εφαρμογών για Παρόχους Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών. Έχοντας επενδύσει περισσότερα από 4 χρόνια έρευνας και ανάπτυξης πάνω σε cloud-based υπηρεσίες επόμενης γενιάς, η ARX.NET προσφέρει σε Παρόχους Κινητής Τηλεφωνίας white label λύσεις που τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις προϊοντικές τους προτάσεις, να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό, να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των συνδρομητών τους και να αποκτήσουν νέες ροές εσόδων.

 

Η ARX.NET έχει αναγνωριστεί πανευρωπαϊκά για την σημαντική εμπειρία της στην ανάπτυξη λογισμικού, τις συνεργασίες της και το λανσάρισμα υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς:

 

 • Cloud-based υπηρεσίες επόμενης γενιάς για καταναλωτές και επιχειρήσεις (white label λύσεις για Παρόχους Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Κατασκευαστές Κινητών)
 • Μobile, SmartTV, PC, MAC και WebTV εφαρμογές για Παρόχους Υπηρεσιών Τηλεόρασης
 • Mobile και SmartTV εφαρμογές για Παρόχους Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και εταιρείες (έχει αναπτύξει πάνω από 500 εφαρμογές)
 • Loyalty Schemes για Παρόχους Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Retailers
 • locpush, Υπηρεσία cross-channel Mobile Marketing, Rich Push Notification και Analytics
 • Υπηρεσίες SMS (premium rate SMS)
 • Ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών mobile portal για Παρόχους Κινητής Τηλεφωνίας
 • Πλατφόρμες χρεώσεων (Charge to bill / Mobile Billing) για τρίτους παρόχους υπηρεσιών με διασύνδεση σε Παρόχους Κινητής Τηλεφωνίας σε όλο τον κόσμο
 • Πλατφόρμες διαχείρισης και συσσωμάτωσης mobile περιεχομένου